Basecamp Tøyen - Kjøp ledelseskurs av høy klasse og støtt Tøyen Sportsklubb økonomisk samtidig!

BaseCamp Tøyen er klubbens lederkurs som vi selger til næringslivet, med mål om å generere inntekter, så vi kan opprettholde aktivitetstilbudet til barn- og unge, voksne og eldre, uten å øke prisen på medlemskap hos oss. Vi etterstreber å nå ut til alle med våre aktiviteter, og derfor koster det kun kr. 100,- å bli medlem i Tøyen Sportsklubb. Vi har lykkes med å få 1400 medlemmer mellom 3 og 100 år siden vi startet opp høsten 2015. Mer informasjon om Tøyen Sportsklubb og hva vi driver med, les her!

Våre kurstilbud sys sammen av Frode Dale i "De Gode Hjelperne AS". Han leverer workshops, kurs og konferanser av topp kvalitet, og vi i TSK får en god del av overskuddet til vårt arbeid. Kall det gjerne vår egenproduserte "grasrotandel"!


Frode har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskoleutdannet og har blant annet gjort tjeneste i UNIFIL). Han har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling, og har siden 1998 jobbet som selvstendig konsulent. Frode har i tillegg til å ha skrevet en rekke bøker og artikler innen ledelsesfaget, gjennomført over 100 ulike lederutviklingsprogrammer- og kurs. Han har også undervist en rekke år på Handelshøyskolen BI. Han holder for tiden på med å skrive flere bøker og artikler knyttet til kriseledelse og krisehåndtering. Hans spisskompetanse er knyttet til lederskifter, førstegangsledelse, teamledelse, gruppeutviklingssamtaler (GUTS®) og ledertrening generelt.

Ta kontakt så skreddersyr vi ett kurs / program for dere!

Faglitteratur av Frode Dale:


Noen artikler av Frode Dale:

NÅ: Workshop 7. mars 2018 med tema "Lederskifter og onboarding av nye ledere"

Oppstart: 0830 (registrering og kaffe)

Avsluttes: 12.30 -1300 med "stående lunsj" og mingling

Sted: Auditoriet Tøyen Startupvillage, Tøyen torg

Pris: 3500,- (eks. mva)

Påmeldingsfrist: Fredag 23. februar via denne linken, eller ved post til maren@tspk.no / 988 78 504


Om workshopen

Alle virksomheter vil fra tid til annen oppleve å måtte håndtere egne lederskifter. Et lederskifte uansett nivå er en virksomhetskritisk (lærings)prosess, som vil berøre en rekke aktører.

All forskning viser at dette er et underkommunisert og dermed undervurdert tema innen fag som ledelse, HR og rekruttering.

Undertegnede har jobbet med denne tematikken siden 1994 (min første masteroppgave), og i november 2014 gav jeg ut den fortsatt eneste boken i Norge om dette temaet:

«Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb».

Til forskjell fra alle de primært utenlandske bøkene om de første 90 eller 100 dagene i ny jobb, tar jeg i boken min opp det viktige samspillet mellom ny leder og dennes (nye) arbeidsgiver. Jeg har også fokus på alle fasene et lederskifte impliserer, og ser særlig på hva som er arbeidsgivers ansvar underveis. Her er rollen som nærmeste overordnet leder sentral.

Som en oppfølging og fordypning etter HR-Norges sin Onboardingkonferanse i slutten av november i fjor tilbyr jeg nå en praktisk workshop om Onboarding av nye ledere og hvordan organisere alle lederskifter som en lærings- og utviklingsprosess for alle berørte parter.

·         Lederskifter: faser og prosesser

·         Sosialisering versus personalisering – hvem påvirker hvem

·         Den psykologiske kontrakten – hoved-nerven i et lederskifte

·         Offboarding: hvordan fase ut avtroppende leder – utarbeidelse av en avviklingsplan

·         Konstituering av eventuell midlertidig leder – rolle, mandat og fullmakter

·         Fra en ensidig prediktiv utvelgelsesprosess til en gjensidig og konstruktivistisk utvelgelsesprosess. Hvordan gjøre utvelgelsen (om)til en forberedelsesprosess?

·         Tiden fra signering til oppstart – en balansegang mellom oppsigelses- og forberedelsesperioden. Hvordan holde kontakt med den som fikk jobben?

·         Hvordan forberede oppstarten før oppstart – hva er en plan for de første 90 dager

·         Hvordan trene ledere i å gjennomføre egne oppstarts-aktiviteter og gjennomføre viktige kartlegginger

·         Feedforward og feedback – hovedpulsåren i et lederskifte

·         Hvordan bygge opp og «drifte» et organisatorisk (lærings)system for egne lederskifter uansett nivå

·         Roller og ansvar i et lederskifte – HR, nærmeste leder, toppledelsen, mentorer, faddere, osv.

·         Mentorprogram for nye ledere

·         Nettverksgrupper for nye ledere

·         Gjennomgang av en skisse til et system for onboarding av nye ledere basert på lederskiftetenkningen (både interne og eksterne kandidater)

·         Hovedpunkter fra undersøkelsen «Ny som toppleder»

·         Spørsmålsrunde

·         Oppsummering og evalu-læring

 Utdelt materiale på workshopen:

·         «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og de første 90 dager i ny jobb». Gyldendal Akademisk (2014)

·         «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse». Gyldendal Akademisk (2005)

·         «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Arbeids- og refleksjonsbok for ledere/De Gode Hjelperne as (2015)

·         Det vil også bli delt ut en god del verktøy, maler og prosedyrebeskrivelser

NB! Påmelding er bindene og vi operer med «første mann til mølla»-prinsippet. Dersom man blir forhindret i å møte, kan en annen fra virksomheten ta plassen.


Ved spørsmål om påmelding og praktisk informasjon kontakt:

Maren- Anne Haslie (kurskoordinator)

Maren@tspk.no / 988 78 504


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software