Tøyen Sportsklubb med helproft lederprogram for idrett og næringsliv

14 Aug 2017 9:36 AM | Karianne Hjallen (Administrator)


Sammen med Tøyen Startup Village, IKT Norge og daglig leder Frode Dale i nettverksfirmaet, "De gode hjelperne AS", utvikles nå en pilot på et helproft lederprogram som skal forberede idretts- og bedriftsledere i å takle fremtidens lederroller og lederutfordringer. 

Pilotprogrammet "Basecamp Tøyen" tilbys gjennom Tøyenakademiet (TAK), Tøyen Sportsklubbs (TSK) sitt eget ledertreningsprogram. Gjennom 10 kursdager, fordelt på 8 samlinger, vil 15 førstegangsledere kurses og veiledes av profilerte ledere, konsulenter og fagfolk som Claus Sonberg, Farhat Khan, Beathe Due og Nils Johan Holte med flere.

Rundt 50% av plassene på programmet tilbys gratis til TSK og TAK´s deltakere og noen andre utvalgte idrettsklubber med liknende ledertreningsprogram. De øvrige plassene tilbys næringslivet som en finansiering av idrettens gratisplasser og vil på den måten også skape en inntektskilde for klubben. 

«TAK ble startet med den hensikt å utdanne gode ledere for klubben, samt å gi ungdommer med ambisjoner en smak på hva det innebærer å gå inn i en lederrolle. Her tilbyr vi et spisset ledertreningsprogram, som dekker mange av de ulike temaene som for eksempel det anerkjente Solstrandprogrammet – Accelerate tilbyr, sier prosjektleder i TAK, Sindre Andresen. 

«For å få til ett best mulig produkt har vi derfor knyttet til oss Frode Dale i nettverksfirmaet "De gode hjelperne AS", som trolig er den som kan aller mest om førstegangsledelse i Norge», fortsetter Andresen. 

Dale har bakgrunn fra Forsvaret, men har siden 1998 kurset og trent over 2500 ledere- og ledertalenter. Han har også undervist i ledelse på Handelshøyskolen BI, og er medforfatter av boken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse» som har solgt over 17 000 eksemplarer. Han har også skrevet en rekke fagartikler om ledelse i ulike tidsskrifter. 

Tøyen Sportsklubb samarbeider allerede tett med Tøyen Startup Village (TSV) og IKT- Norge gjennom ulike prosjekter, og disse ser svært positivt på det å kunne tilby et slikt kurs til sine medlemsbedrifter.  

«Å takle overgangen fra «Start- up- fasen» til å bli en etablert bedrift er det mest kritiske punktet for alle unge bedrifter», sier styreleder i TSV Fredrik Syversen. «Plutselig har de behov for å ansette flere i organisasjonen og sitter med personalansvar og helt andre utfordringer enn kun å utvikle sine gode ideer. Det å være leder blir ofte i tillegg til alt annet. Det går i tidlig i oppstart, men må prioriteres når man blir over 5 ansatte. Derfor er «BaseCamp Tøyen» midt i blinken for flere av våre gründerbedrifter, tillegger Syversen.

Programmet består av følgende hovedtemaer: 

  • Ledelse, førstegangsledelse, selvforståelse, lederplattform og kommunikasjon 
  • Teamledelse, konflikthåndtering, veiledning og vanskelige samtaler 
  • Organisasjonsforståelse, arbeidsgiverrollen/arbeidsgiveransvaret, rekruttering og lederskifter
  • Kriseledelse, stressmestring, leder- og ledelsesutvikling, ledernettverk/nettverksgrupper og «evalu-læring» av programmet 

«BaseCamp Tøyen» er først og fremst et helhetlig program hvor samlingene bygger på hverandre, men det vil også være mulig for virksomheter å kjøpe enkeltmoduler/-kurs knyttet til hovedtamaene. 

Søknadsfrist er satt til fredag 22. september, og deretter vil det bli intervjurunder, tester og utvelgelse i regi av headhunter Tor-Egil Ruud i oktober måned. Første delsamling arrangeres på Sanner Hotell tirsdag 12.12 – onsdag 13.12.2017 

For mer informasjon om BaseCamp Tøyen, priser og søkeprosessen se www.toyensportsklubb.no/basecamptoyen  


Pressebilder: 


Frode Dale, daglig leder, De gode hjelperne AS


Fredrik Syversen, Direktør for næringsutvikling, IKT-Norge


Sindre Andresen, Prosjektleder Tøyenakademiet


Kontaktinfo

Prosjektleder Sindre Andresen 93440755,
toyenakademiet@gmail.com 


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software