Innkalling til årsmøte i Tøyen Sportsklubb 20.3.2018

20 Feb 2018 10:58 AM | Anonymous


Styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb tirsdag 20. mars 2018 fra kl. 18.00 - 20.00. Årsmøtet avholdes i "Parken" på Aktivitetshuset K1, Kolstadgt. 1 0652 Oslo.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man være medlem i klubben og ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Protokollen fra møtet publiseres på våre hjemmesider i etterkant av møtet, så raskt som mulig etter at signerte dokumenter foreligger.

Forslag til saker du ønsker skal behandles på årsmøtet 2018 MÅ være styret i hende innen tirsdag 6. mars 2018 via e- post til toyensportsklubb@gmail.com.

Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert på klubbens nett og facebookside senest tirsdag 13.3.2018 (14. dager før møtet) i henhold til idrettslagets lovverk.

Valgkomiteens leder er Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Vedlegg:

- Innkalling med midlertidig saksliste

- Endelig saksliste

- Forretningsorden

- Styrets årsberetning

- Årsregnskap 2017

- Revisors beretning

- Budsjett 2018

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling til valgkomite

- Idrettsslagets lover

- Organisasjonsplan 2018 - 2022


Mvh

Tøyen Sportsklubb v/ Styret


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software