TSK BRUKERUNDERSØKELSE HØSTEN 2018

22 Aug 2018 1:48 AM | Anonymous

I samarbeid med områdeløft Tøyen og Grønland ønsker vi å måle TSK sin sosiale verdi ("social impact") på nabolaget. Den anledning inviterer vi nå alle med barn som deltok på en eller flere av våre ukentlige aktiviteter våren 2018, og som er født mellom 2006 og 2014 til å besvare undersøkelsen. Du finner spørreskjemaet som bare tar ett par minutter HER!


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software