Innkalling til årsmøte i Tøyen Sportsklubb

11 Feb 2019 2:06 PM | Sindre Andresen (Administrator)


Styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 28. mars 2019 fra kl. 17.30 - 19.00. Årsmøtet avholdes i rommet "Husmann" i 2. etasje på Aktivitetshuset K1, Kolstadgt. 1 0652 Oslo.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Protokollen fra møtet publiseres på våre hjemmesider i etterkant av møtet, så raskt som mulig etter at signerte dokumenter foreligger.

Forslag til saker du ønsker skal behandles på årsmøtet 2019 MÅ være styret i hende innen onsdag 13. mars 2019 via e- post til toyensportsklubb@gmail.com – Merk saken «ÅRSMØTESAK 2019».

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne posten, samt på klubbens facebookside. Alle dokumenter vil være tilgjengelig her senest onsdag 20.3 (7. dager før møtet) i henhold til idrettslagets lovverk.

Sakspapirer Årsmøtet 2019:

Midlertidig saksliste

Forslag til foretningsorden

Idrettslagets lovverkTøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software