Innkalling til årsmøte i Tøyen Sportsklubb

11 Feb 2019 2:06 PM | Anonymous


Styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 28. mars 2019 fra kl. 17.30 - 19.00. Årsmøtet avholdes i rommet "Husmann" i 2. etasje på Aktivitetshuset K1, Kolstadgt. 1 0652 Oslo.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Protokollen fra møtet publiseres på våre hjemmesider i etterkant av møtet, så raskt som mulig etter at signerte dokumenter foreligger.

Forslag til saker du ønsker skal behandles på årsmøtet 2019 MÅ være styret i hende innen onsdag 13. mars 2019 via e- post til toyensportsklubb@gmail.com – Merk saken «ÅRSMØTESAK 2019».

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne posten, samt på klubbens facebookside. Alle dokumenter vil være tilgjengelig her senest onsdag 20.3 (7. dager før møtet) i henhold til idrettslagets lovverk.

Sakspapirer Årsmøtet 2019:

Innkalling med midlertidig agenda sendt ut 11. februar 2019

Endelig agenda etter frist for innkomne forslag

Forslag til forretningsorden

Styrets årsmelding

Årsregnskap 2018 (signert av styret og revisorer)

Revisors beretning årsregnskapet 2019

Styrets forslag til årskontingent 2019

Virksomhetsplan 2019 - 2023 (forslag)

Budsjett 2019 (forslag)

Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2019

Styrets innstilling til valgkomite 2019

Idrettslagets lovverkTøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software