INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE DEN 10.9.2019

25 Aug 2019 12:11 PM | Anonymous

Styret i Tøyen Sportsklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for Tøyen Sportsklubbs medlemmer

Dato: 10.9.2019

 Sted: Aktivitetshuset K1 , Kolstadgt. 1 0652 Oslo

 Tid: 17.30 – 18.30    

Alle medlemmer har møterett på ekstraordinært årsmøte. Medlemmer som har fylt 15 år, og har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

AGENDA

1.      Godkjenne de stemmeberettigede.

2.      Godkjenning av innkallingen og sakslisten

3.      Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll

4.      Saker til behandling er:

Innmelding av Tøyen Sportsklubb i følgende idrettsforbund

-        Norges Fotballforbund

-        Norges Basketball forbund

-        Norges Bandyforbund

Vel møtt!

Hilsen styret i Tøyen Sportsklubb


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software