Styret innkaller til Årsmøte 26. mars

07 Feb 2020 1:46 PM | Anonymous


ved styret innkaller herved til årsmøte for Tøyen Sportsklubb torsdag 26. mars 2020 fra kl. 18.00 - 19.30. Årsmøtet avholdes på Tøyen skole (Personalrommet), Hagegt. 19, 0578 Oslo

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne nyhetsposten, samt på klubbens facebookside.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen 12. mars (merkes "årsmøtesak").

Alle dokumenter vil være tilgjengelig senest onsdag 20.3 (7. dager før møtet) i henhold til idrettslagets lovverk.

Fullstendig sakliste og alle saksdokumenter vil være tilgjengelig i denne saken (under)  i løpet av 19. mars (1 uke før møtet).


Dokumenter til årsmøtet 2020

Midlertidig agenda årsmøtet 2020.pdf (Endelig foreligger senest 20.3)

Endelig Agenda etter frist for innkomne forslag (12.3)

Forslag til foretningsorden 2020.pdf

Styrets årsmelding

Årsregnskap 2019 (signert av styret og revisorer)

Revisors beretning årsregnskapet 2020

Styrets forslag til årskontingent 2020

Virksomhetsplan 2019 - 2023 (forslag)

Styrets forslag til budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2020

Styrets innstilling til valgkomite for 2020

Idrettslagets lovverk

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software