Forebygging av Koronavirus

10 Mar 2020 9:23 PM | Anonymous

VIKTIG MELDING:

Vi innfører med umiddelbar virkning følgende tiltak for smitteforebygging av koronavirus:

- Personer og barn av personer som har vært i områder med smitte bes om å holde seg borte fra trening i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

- Grundig håndvask før og etter trening/kamp

- Vi dropper håndhilsing både før, under og etter trening/kamp

- Unngå å hoste på andre eller i hendene.

- Personer med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker) bes holde seg borte fra trening i 14 dager.

Tiltakene er basert på gjeldende råd fra norske helsemyndigheter.

Vi ber ALLE respektere og overholde tiltakene.

Takk


Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software