Innkalling til utsatt årsmøte 2020

07 May 2020 1:24 PM | Anonymous


ved styret innkaller herved til utsatt årsmøte for Tøyen Sportsklubb tirsdag 9. juni 2020 fra kl. 18.00 - 19.30. 

Årsmøtet avholdes i Tøyen Arena Monradsgate 9, 0578 Oslo (plassen mellom Munch- museet og hovedinngangen på botanisk hage). Evt. elektronisk ved for mange deltakere.

Som følge av myndighetenes til enhver tid gjeldende helseråd kreves forhåndspåmelding for deltakelse. Hvis antall forhåndspåmeldte deltakere overskrider gjeldende helseråds bestemmelser på møtedatoen vil møtet foregå online via microsoft teams (de påmeldte vil da få tilsendt link til møtet i forkant på møtedatoen).

Frist for påmelding er tirsdag 9.6.2020 kl. 12.00. Meld deg på til årsmøtet HER!

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider senest 1. mnd før årsmøtet avholdes. 

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem i klubben i minst 1 måned, ha betalt årsavgiften, samt være fylt 15 år.

Ønsker du å bidra for klubben gjennom styrearbeid kan du melde ditt kandidatur til valgkomiteen innen 26. mai 2020 gjennom leder Lars Gunnar Furelid Tellnes: lars@tellnes.com.

Alle nødvendige saksdokumenter og valgkomiteens innstilling vil bli publisert fortløpende i denne nyhetsposten.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes per e- post til toyensportsklubb@gmail.com innen tirsdag 26. mai 2020 (merkes "årsmøtesak").


Midlertidig saksliste (før innkomne forslag)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne årsmøteprotokoll.

4. Behandle årsberetning for Tøyen Sportsklubb 2019.

5. Behandle årsregnskapet 2019 for Tøyen Sportsklubb i revidert stand.

6. Behandle innkommende forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for Tøyen Sportsklubb 2020

8. Vedta budsjett for Tøyen Sportsklubb 2020

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2020

10. Foreta valg av:

a. Nestleder (for 2 år)

b. 2 styremedlemmer (for 2 år)

c. Minimum 3 varamedlemmer for 1 år.

d. 1 revisor (for 2 år)

e. Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem som innstilles av styret)


Endelig saksliste og øvrige dokumenter til årsmøtet 2020 legges ut fortløpende og kan lastes ned HER. Alle dokumenter vil være tilgjengelig senest tirsdag 2. juni 2020

Her finner du Idrettslagets lovverk


Med vennlig hilsen

Styret/ Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software