Tøyenakademiet

Tøyenakademiet er Tøyen Sportsklubb sin egen leder- og frivillighetstrening for ungdom i området mellom 15-25 år. Kursopplegget er basert på samme modell og i samarbeid med Alnaskolen på Furuset. Det vil bli etterhvert bli en forutsetning for å få trener-­ og lederjobb i Tøyen Sportsklubb, at man har gjennomført Tøyenakademiet.

"– Alnaskolen gir pågangsmot, motivasjon og trygghet til Furusets ungdommer. Sammen skaper de samhold, bygger fellesverdier, dreper felles myter og skaper felles holdninger. Alnaskolen er nøkkelen til god integrering. De har knekt koden, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp)."


Målsettinger med Tøyenakademiet: ­ 

  • Motivere ungdom som til å ta på seg verv innen Tøyen Sportsklubb eller andre lag og organisasjoner ­ 
  • Gi ungdom kompetanse til å ivareta roller og funksjoner både innen frivillighet og i samfunnet forøvrig på en god måte ­ 
  • Gjøre deltakerne til synlige og positive rollemodeller i nærmiljøet ­ 
  • Gjøre deltakerne bevisste på hvordan diskriminering og fordommer kommer til uttrykk, og kjenne til metoder for å sette fokus på dette ­ 
  • Tøyenakademiet skal gi positive ringvirkninger for hele Tøyen gjennom å lære opp ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet ­
  • Etter at deltakerne er ferdige vil det være forventet at de involverer dere i opplæringen av neste kulls Tøyenakademi­.

Vi tror på denne måten at Tøyenakademiet kan gi ungdom verktøy til å spille en viktig rolle i Tøyens positive utvikling også og ikke minst endre folks holdninger til ungdom som kommer herfra. Kurset vil gi deltakerne kompetanse til å ivareta roller og funksjoner både innen frivillighet og samfunn på en god måte slik at de med god selvtillit kan ta på seg både verv og jobb - både i klubben vår og utenfor.  

Rekruttering til TAK 7 (skoleåret 2021/2022)

Det blir 3 rekrutteringsmøter på Tøyen skole fra klokken 17:30.


Tirsdag 7. September 

Tirsdag 14. September

Torsdag 16. September


Her er link for å registrere seg til møtet:  https://bit.ly/tak7info


Følg Tøyenakademiet på Facebook - https://www.facebook.com/toyenakademiet/


Les mer om Tøyenakademiet i media her:

Tøyenakademiet vil gjøre ungdom til synlige, positive rollemodeller

19- årige Abdullahi Bashir er Tøyen- beboernes nye talsperson


Les mer om Alnaskolen i media her:

Tøyenakademiet ruler!

Tøyenakademiet er gjort mulig med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen, IMDI, Fred Olsen Social Engagement Group (FOSEG) og Områdeløft Tøyen

                                 


 

Tøyen Sportsklubb, Kolstadgata 1, 0652 Oslo Org.nummer: 915703534  Kontonummer: 60120650583 (Nordea). SMS "Grasrotandelen 915703534" til 2020.
Vi skaper vårt eget nabolag - midt i hjertet av Oslo!

Powered by Wild Apricot Membership Software